Przewody ujemne i dodatnie tworzą ścieżkę

panele fotowoltaiczne gnieznoFotowoltaika jest nauką stojącą za najpopularniejszą formą wykorzystania energii słonecznej.
Jest to proces przekształcania światła słonecznego bezpośrednio w elektryczność.

Efekt fotowoltaiczny zaobserwowano po raz pierwszy w 1839 roku.

Historycznie programy kosmiczne były największymi zwolennikpanele fotowoltaiczne gniezno .