Dentysta Zabrze

Impalntologia

Dentysta Zabrze
Implantologia - nauka o wprowadzaniu implantów do żywego organizmu, ich interakcjach, budowie, właściwościach i warunkach niezbędnych do "przyjęcia się" wszczepu oraz przyczynach ich ewentualnego odrzucenia. Implantoprotetyka stomatologiczna.

Widok do druku:

Dentysta Zabrze